Beicio Creadigol Caerdydd

Free (unless you hire a bike)

Dydd Sadwrn 12 Hydref
10:30 - 12:30

Taith Beicio.

Digwyddiad diogel a chynhwysol wedi'i anelu at bobl sydd ddim fel arfer yn beicio yn ogystal â beicwyr rheolaidd – byddwn ni'n cadw oddi ar y ffordd trwy ddefnyddio llwybrau beicio o amgylch Bae Caerdydd. Byddwn yn gorffen trwy greu dyluniad cymunedol yn ymwneud â thema beicio. Dewch â beic neu logi NextBike.