Braslunio a Dylunio

Am Ddim

Dydd Gwener 11 Hydref
12:00 - 13:00

Eisiau rhoi pŵer, perfformiad a phleser ychwanegol i’ch hun?

Eisiau dysgu sut mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol?

Eisiau cymhwyso eich sgil newydd ar unwaith?

P’un a oes gennych allu lluniadu ai peidio, bydd y gweithdy hwn yn darparu’r sylfeini i adeiladu ar sgil newydd.  Sgil y gellir ei defnyddio mewn sawl agwedd ar yr hyn rydych chi’n ei wneud, yn bersonol neu ar gyfer busnes. Mae’n ffordd wych o ddal syniadau a chysyniadau. Bydd yn eich helpu i gyfuno a chysylltu syniadau, ymgysylltu a chyfathrebu â chynulleidfa ehangach.  Pethau cyntaf yn gyntaf, nid yw’r gweithdy hwn yn ymwneud â gallu lluniadu.  Mae’n ymwneud â chymhwyso defnyddio delweddau i gynhyrchu syniadau, cynyddu ymgysylltiad a phweru’ch proses ddylunio.

Diffinnir brasluniau fel mapiau gweledol lle rydych chi’n mynegi cysyniadau gyda delweddau, teip a thestun. Mae’n ymwneud â gallu dal gwybodaeth yn gyflym gan ddefnyddio’ch geirfa weledol.
Bydd y cyflwyniad hwn i fraslunio yn cynnwys gweithgareddau rhyngweithiol, gwybodaeth am werth cyfathrebu gweledol ac awgrymiadau a thriciau i’ch annog i gymhwyso’r sgil hon ar unwaith.  Byddwn yn archwilio syniadau ynghylch sut y gall braslunio helpu eich proses ddylunio a sut y gall ddarparu pŵer, perfformiad a phleser wrth ei gymhwyso p’un ai mewn rhinwedd bersonol neu fusnes.

Bydd yr holl ddeunyddiau’n cael eu darparu, felly’r cyfan sydd angen i chi ei wneud yw troi i fyny, cymryd rhan a dysgu!