Brwydrau Dylunio

Pay what you feel

Dydd Sadwrn 12 Hydref
19:00 - 23:00

Cyfle i ddylunio gyda dialedd! Bydd timau tag o ddylunwyr amlddisgyblaethol yn ymgymryd â her ddylunio gydweithredol i ddarlunio, torri, pastio a gosod dyluniad mewn arddangosfa i ystwytho eu sgiliau dylunio. Mae croeso i dimau o 4 ymuno ar y noson.

Yn y gorffennol: