Cyfarfod WordPress

Am Ddim

Dydd Gwener 11 Hydref
17:00 - 19:00

Mae WordPress Meetup Caerdydd yn ôl ac ym mis Hydref byddwn yn siarad popeth dylunio UX a WordPress!

Rydyn ni’n gymuned gynhwysol o bobl, o ddylunwyr i ddatblygwyr, marchnatwyr i awduron cynnwys, sy’n defnyddio WordPress naill ai i gael hwyl neu i weithio. Bydd y cyfarfod hwn yn canolbwyntio ar ddylunio UX a sut mae’n gweithio gyda WordPress. Ymunwch â ni am sgyrsiau gyda ffrindiau a chynnwys gwych. Bydd y siaradwyr yn cael eu cadarnhau yma yn fuan. Ond gallwch chi fod yn sicr eich bod chi’n mynd i ddysgu gan ddau siaradwr sydd â phrofiad mewn dylunio UX a sut mae’n gweithio ochr yn ochr â WordPress i greu gwefannau gwych. Mae’r digwyddiad yn addas i unrhyw un o’r datblygwr i ddefnyddiwr gwefan, newyddian i arbenigwr. Ein nod yw gwneud ein digwyddiadau mor gynhwysol a breichiau-agored â phosibl, fel y gallwch fod yn sicr o deimlo bod croeso ichi a dysgu digon nad oeddech yn ei wybod o’r blaen. Yn arddull draddodiadol ein cyfarfodydd, byddwn yn cael diodydd a pizza, a ddarperir gan ein
noddwyr anhygoel yn Sotic a Illustrate Digital. ????????

LLEOLIAD a SIARADWYR i’w cadarnhau cyn bo hir.