Cymysgedd Teip

Am ddim

Dydd Gwener 11 Hydref
15:00 - 17:00

Gweithdy hwyliog a rhyngweithiol wedi’i seilio ar gemau ar gyfer dylunwyr. Deall ffontiau yn well. Byddwch yn fwy hyderus wrth baru arddulliau teipio.

Gweithdy hwyliog a rhyngweithiol yn seiliedig ar gemau i ddylunwyr ynglŷn â deall ffontiau, ymgyfarwyddo â’u nodweddion, a bod yn fwy hyderus wrth ddewis a chyfuno gwahanol arddulliau
teip mewn amrywiaeth o gyd-destunau dylunio neu gymwysiadau ymarferol. Gall pawb gymryd rhan a dysgu rhywbeth, o ddylunwyr graffig iau i’r rhai mwy profiadol. Rydym am ymdrin â: terminoleg teipio, teipiau fel systemau, a pharau ffont. Byddwn yn edrych ar y manylion cyn chwyddo allan i edrych ar y llun mawr. Byddwch yn cael cyfle i fireinio sensitifrwydd eich teip a dod yn gymysgwyr teip proffesiynol.