Dweud Straeon – Gweithdy Creu Llyfrau Plant

FREE!

Dydd Sadwrn 12 Hydref
10:30 - 15:30

Gweithdy ar gyfer creu llyfrau plant.

Mae Telling Tales yn arbenigo mewn llyfrau darluniadol, a byddwn yn cynnal gweithdai gwneud llyfrau i blant.

Mae pedwar gweithdy un awr: 10:30am, 12:00pm, 2:00pm, 3:30pm

Mae’r hwyl yn dechrau gyda stori ac yna sesiwn lle bydd plant yn creu bwrdd stori o’u llyfr, yn ei greu ac yna’n ei rwymo.  Mae yna 4 gweithdy un awr o hyd sy’n briodol ar gyfer plant 5-11 oed.  Mae’r gweithdai am ddim ond rydym yn argymell archebu lle i’ch plentyn, a bydd gofyn i rieni a gofalwyr aros trwy gydol y digwyddiad. Bydd y gweithdai yn cael eu cynnal yn stiwdio asiantaeth ddigidol LINE yn Uned 1 Crichton House, 11-12 Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd CF10 5EE.

Mae’r gweithdai am ddim ond argymhellir archebu lle. I archebu ewch i http://tellingtales.com/events