Dylunio Polisi a Gwasanaeth ar gyfer y Sector Cyhoeddus

Am Ddim

Dydd Gwener 11 Hydref
16:00 - 17:15

Mae datblygu polisi traddodiadol yn aml yn methu ag ymgysylltu â phobl mewn ffordd ystyrlon.
Mae dylunio yn ddull sy’;n ein helpu i fynd i’r afael â heriau gyda’n gilydd. Gyda chymuned gynyddol o ymarferwyr yn defnyddio dylunio yn y llywodraeth yn fyd-eang, mae’r digwyddiad hyn wedi’i anelu at lunwyr polisi, y llywodraeth, y sector cyhoeddus, darparwyr gwasanaeth ac ati i ddangos sut mae polisi a gwasanaeth yn gysylltiedig – â chleientiaid sydd wedi mabwysiadu dull dylunio.

Cynhelir gan Dr Anna Whicher – Pennaeth Polisi Dylunio PDR

Gweithdy PDR yn Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd – 22ain Mai 2019

Llun gan Polly Thomas

Cynllun Gweithredu Dylunio yn Hen Lyfrgell Caerdydd

Llun gan Polly Thomas

PDR workshop at The Old Library, Cardiff – 22nd May 2019
Photo by Polly Thomas
Design Action Plan at Cardiff Old Library
Photo © Polly Thomas

Rydw i wedi caru popeth Ffrangeg ers taith gyfnewid pan oeddwn i yn yr ysgol. Fe wnaeth y profiad cynnar hwn fy ysbrydoli i astudio hanes gwleidyddol Ffrainc ac Ewrop ac yn y pen draw polisi cyhoeddus yr UE. Treuliais flwyddyn yn gweithio ac yn astudio ym Mharis ac roeddwn i wrth fy modd yn crwydro'r ddinas ac yn darganfod mwy am y diwylliant. Roeddwn i eisiau parhau i weithio ar draws gwahanol ddiwylliannau a defnyddio fy sgiliau iaith pan adewais y Brifysgol ac roedd y cyfle i reoli prosiect dylunio Ewropeaidd yn PDR yn ymddangos fel y cyfle perffaith. Fel rhywun heb hyfforddiant dylunio ffurfiol, rwy'n gweld bod y dulliau ymarferol y mae dylunwyr yn eu defnyddio yn ardderchog ar gyfer ennyn diddordeb a chyfareddu cyfranogwyr y prosiect. Mae defnyddio offer dylunio gweledol yn mynd y tu hwnt i rwystrau ieithyddol gan wneud rhyngweithio'n fwy cynhyrchiol trwy ganiatáu i bawb gymryd rhan. Mae cydweithredu â dylunwyr wedi bod yn gyfle gwych i mi ddatblygu’r sgiliau hyn a’u defnyddio i wneud gwahaniaeth go iawn yn y meysydd gwleidyddol a pholisi sydd o ddiddordeb imi. Mae gweithio yn PDR wedi caniatáu rhyddid i mi weithio ar brosiectau a theithio mewn ffordd nad wyf yn credu y byddwn wedi gallu ei wneud yn unrhyw le arall. Yn ogystal â phrosiectau a ariennir yn gyhoeddus rwyf wedi datblygu fy nghilfach fasnachol fy hun ac fe'm gwahoddir yn rheolaidd i werthuso prosiectau a pholisïau arloesi yn ogystal â chynnal gweithdai a siarad mewn cynadleddau. Mae'r amrywiaeth o waith yn golygu nad oes gen i amser byth i ddiflasu ac rydw i bob amser yn dysgu.