Smörgåsbord: Cymraeg Gyda Rhagolwg Byd-eang

Am ddim

Dydd Gwener 11 Hydref
10:00 - 17:30

Digwyddiad undydd yn arddangos casgliad wedi’i guradu o frandiau y mae Smörgåsbord wedi cydweithio â nhw dros yr 11 mlynedd diwethaf.

Arddangosfa Smörgåsbord – detholiad o bethau da.

Mae’r arddangosfa hwn yn ddigwyddiad pop-up undydd sydd yn arddangos casgliad wedi'i guradu o frandiau y mae Smörgåsbord wedi cydweithio â nhw dros yr 11 mlynedd diwethaf.

Mae’r stiwdio – sydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd ac Amsterdam – wedi gweithio gydag ystod eang o gleientiaid sy’n amrywio o fusnesau cychwynnol i gwmnïau rhyngwladol.

Yn ystod y pedair blynedd diwethaf mae Smörgåsbord wedi chwarae rhan ganolog wrth greu a datblygu brand Cymru Wales.