Ydych Chi’n Eistedd yn Gyffyrddus?

Free

Dydd Gwener 11 Hydref
10:00 - 16:30

Gweithdy ar gyfer dylunio, adeiladu a phrofi cadeiriau ymarferol gan ddefnyddio pecyn o gydrannau.

Mae hwn yn weithdy ar gyfer dylunio, adeiladu a phrofi cadair ymarferol, gan ddefnyddio pecyn o gydrannau.  Byddwch yn derbyn cyflwyniad cyflym i’r gweithdy a bydd yr holl sgiliau ymarferol yn cael eu hegluro a’u dangos i chi. Byddwch yn cymryd rhan ac yn cael eich cefnogi i ddylunio cadair gan ddefnyddio pecyn o wahanol gydrannau.  Mae’r gweithdy hwn yn sesiwn ymarferol a fydd yn para am oddeutu awr i greu dyluniad cadair newydd.  Cewch gefnogaeth wrth ddylunio eich cadair newydd.  Bydd eich cadair orffenedig yn cael ei dynnu a’i lanlwytho i oriel gadair ar-lein – ac wrth gwrs, os ydych chi eisiau, fel ei ddylunydd, gallwch chi hefyd ymddangos yn yr oriel.